Materiał informacyjny

Nowotwory ginekologiczne Materiał informacyjny

Online-Tumorkonferenz
Nowotwory ginekologiczne
Materiał informacyjny

 

Charite – Uniwersytet Medyczny w Berlinie
Klinika Ginekologii
Campus Virchow Klinikum
Charite Comprehensive Cancer Center (CCC)
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,

 

nasza wielodyscyplinarna Online-Tumorkonferenz została zainicjowana jako nowatorska koncepcja w 2004 roku i od tego czasu ulega ciągłemu rozwojowi. Lekarze wszystkich specjalności maja możliwość zaprezentowania przypadków klinicznych w ramach wielodyscyplinarnego forum oraz udział w dyskusji dotyczącej diagnostyki, leczenia oraz opieki po zakończonej terapii. Po zaprezentowaniu aktualnych standardów leczenia oraz piśmiennictwa, każdy przypadek zostaje przedyskutowany przez nasz zespół, jak również ekspertów różnych dziedzin medycznych reprezentowanych przez specjalistów z Charite. Ostatecznie zostaje ustalona propozycja leczenia dla każdego z prezentowanych przypadków.

Jak dotychczas ponad 500 lekarzy z Niemiec zarejestrowało się w Online-Tumorkonferenz. Każdy z zarejestrowanych użytkowników może wygodnie i łatwo wziąć udział „na żywo” poprzez internet lub telekonferencje. W szczególności przypadki raka jajnika, jajowodu, otrzewnej, guzy graniczne jajnika, mięsaki, raki endometrium, szyjki, guzy jajnika ze sznurów płciowych i podścieliska, jak również inne rzadkie nowotwory zostają dokładnie przeanalizowane.

Online-Tumorkonferenz odbywa się w środy, co dwa tygodnie od godziny 13:30 do 14:30. Zazwyczaj zostaje zaprezentowanych 3 do 5 przypadków.

Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia zapytania poza wspominanym terminem posiedzenia. Pisemna odpowiedz wraz z naszym stanowiskiem dotyczącym przypadku klinicznego zostanie przesłana do państwa w ciągu 4 dni roboczych. Ta możliwość odnosi się również w stosunku do przypadków klinicznych, w których potrzebna jest dodatkowa opinia odnosząca się do już zaproponowanego leczenia.

Każda Online-Tumorkonferenz wiąże się z uzyskaniem 2 punktów CME Izby Lekarskiej w Berlinie.

Na zakończenie każdej Online-Tumorkonferenz zapraszamy na krótkie wykłady na aktualne tematy dotyczące nowotworów ginekologicznych. Premiowane są one również dwoma punktami CME Izby Lekarskiej w Berlinie. Przedstawione prezentacje są stale dostępne online dla zarejestrowanych użytkowników.

Z wyrazami szacunku

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

 

Piśmiennictwo dotyczące Tumorkonferenz

Informacje dotyczące uczestnictwa w Online-Tumorkonferenz

Rejestracji można dokonać osobiście poprzez nasza stronę internetowa www.online-tumorkonferenz.de celem wzięcia udziału w posiedzeniach w co druga środę korzystając z Internetu lub telefonu. Ponadto regularnie otrzymywać będą Państwo informacje dotyczące organizowanych online-tumorkonferenz, jak również protokoły wraz z zaleceniami oraz prezentacje z wcześniejszych posiedzeń. Dodatkowo otrzymują Państwo ciągły dostęp online do przedstawionych przypadków oraz protokołów posiedzeń.

Online-Tumorkonferenz-Hotline: 0049 30 450 564-484/403

lub poprzez email: zweitmeinung-gynaekologie@charite.de

Prosimy o przeslanie całej dostępnej dokumentacji dotyczącej przypadku (wyniki badan histopatologicznych, protokoły operacyjne, wypisy).

Najlepiej faxem: 0049 30 450 564952

W krótkim czasie skontaktujemy się z Państwem w związku w przesłanym zapytaniem

Zweitmeinung Gynäkologie
Charite – Universitätsmedizin Berlin
CC 17 / Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin
mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Klinik für Gynäkologie
Campus Virchow Klinikum
Adres: Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel: 0049 30 450 564 484/403     Fax: 0049 30 450 564 952

 

Rejestracja

Proszę wejść na nasza stronę internetowa:

http://www.online-tumorkonferenz.de

Dokładne objaśnienie rejestracji znajdziecie Państwo pod zakładka Rejestracja.

Proszę kliknąć „Rejestracja i Login” zalogowanie do systemu.

Prosimy o zalogowanie do systemu przy użyciu loginu i hasła.

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Proszę kliknąć „zaloguj”

Proszę wybrać role w jakiej chcą Państwo brać udział w posiedzeniu

Proszę kliknąć „Konferencje” na górnej części strony.

Po kliknięciu ikony (kula ziemska) możecie Państwo rozpocząć udział w aktualnym posiedzeniu

Celem włączenia do udziału w posiedzeniu proszę wybrać numer:

0049 30 450 564465

Nie jest potrzebny żaden kod.